Vietnam is the first stop on the German Chancellor Olaf Scholz’s Asia Tour

63740484 1006 1

Sunday, 13 November 2022 – The German Chancellor Olaf Scholz, and the economic delegation arrived in Hanoi to meet with the Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh and the General Secretary of the Communist Party Nguyen Phu Trong. The bilateral talks focused on energy and trade ties between Germany and Vietnam. Also, as one of the highlighting sound outcomes of the visit, the two sides signed three cooperation agreements in the fields of defense, labor, and education‎‍.

On behalf of the German Business Association – GBA, Vice-chairman Mr. Torben Minko and Board member Mr. Marko Walde attended the evening reception with the Chancellor and Prime Minister. GBA Vice-chairman Torben Minko said: “Germany 🇩🇪 and Vietnam 🇻🇳 have been strategic partners for many years and have very good economic relations. With the Visit of Chancellor Olaf Scholz relationship is further strengthening. This will help the German industry to increase its growth potential in Vietnam for the benefit of everyone involved”

———————————————————–

Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của Thủ tướng Đức Olaf Scholz 

Chủ nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2022 – Thủ tướng Đức Olaf Scholz và phái đoàn kinh tế đã đến Hà Nội để gặp Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Các cuộc hội đàm song phương được cho là tập trung vào việc tăng cường quan hệ thương mại và năng lượng xanh giữa Đức và Việt Nam. Đồng thời, là một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm, hai bên đã ký các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, lao động và giáo dục‎‍.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Phó Chủ tịch, ông Torben Minko và thành viên Hội đồng quản trị, ông Marko Walde dự tiệc chiêu đãi buổi tối với Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phó Chủ tịch GBA Torben Minko cho biết: “Đức 🇩🇪 và Việt Nam🇻🇳 là đối tác chiến lược trong nhiều năm và có mối quan hệ kinh tế rất tốt đẹp. Với chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz, mối quan hệ ngày càng được củng cố. Điều này sẽ giúp ngành công nghiệp Đức gia tăng tiềm năng phát triển tại Việt Nam vì lợi ích của tất cả các bên có liên quan”